Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010

Ιπτάμενος πρωθυπουργός


Greek Aerial Prime Minister
ταξιδεύει σε όλη την γή