Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010

Μοίρασμα χρημάτων στους ενεργειακούς νομούς της χώρας


Τη διάθεση και κατανομή του ποσού των 22.860.092,97 ευρώ για το έτος 2010 στους ενεργειακούς νομούς της χώρας, αποφάσισε η Επιτροπή με αντικείμενο την ..

απόδοση των κονδυλίων από το "Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς".

Το λεγόμενο και "Λιγνιτικό Τέλος" ορίζεται στο 0,4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Η Επιτροπή αποφάσισε την καταβολή του ποσού από την ΔΕΗ, ως ακολούθως :

- Νομός Κοζάνης : 14.787.340 Ευρώ

- Νομός Φλώρινας : 4.740.405 Ευρώ

- Νομός Αρκαδίας : 3.332.347 Ευρώ.

Από τα παραπάνω ποσά, το 50% διατίθεται στις Νομαρχίες, το 35% στους ενεργειακούς Δήμους και το υπόλοιπο 15% στους μη ενεργειακούς Δήμους κάθε Νομού.

Αναλυτικά, στον Νομό Κοζάνης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα λάβει 7.393.670 ευρώ, ενώ το ποσόν που κατανέμεται ανά ενεργειακό δήμο είναι :

- Πτολεμαΐδας : 1.926.346,80 Ευρώ

- Ελληνοσπόντου : 1.440.360,88 Ευρώ

- Υψηλάντη : 808.941,45 Ευρώ

- Κοζάνης : 507.723,33 Ευρώ

- Αγ. Παρασκευής : 492.196,62 Ευρώ.

Οι μη ενεργειακοί Δήμοι Κοζάνης θα λάβουν 2.218.101 Ευρώ.

Στον Νομό Φλώρινας, η Νομαρχία θα εισπράξει 2.370.202 ευρώ, οι μη ενεργειακοί δήμοι 711.060 Ευρώ, ενώ η κατανομή στους ενεργειακούς δήμους είναι :

- Φιλώτα : 560.458,17 Ευρώ

- Αμυνταίου: 431.376,92 Ευρώ

- Μελίτη : 409.642,16 Ευρώ και

- Αετού : 257.664 Ευρώ.

Τέλος, στον Νομό Αρκαδίας η Νομαρχία λαμβάνει 1.666.173 ευρώ, οι μη ενεργειακοί δήμοι 499.852 ευρώ και οι ενεργειακοί :

- Μεγαλόπολης : 969.796,29 Eυρώ και
- Γόρτυνος : 196.525,16 Ευρώ.

Τα συγκεκριμένα κονδύλια, με βάση τη σχετική πρόβλεψη του Νόμου, θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος στους αντίστοιχους νομούς και δήμους.